HVAD SIGER FORSIKRINGEN ?

Skal båden stå med mast på - og hvad siger forsikringen

PANTAENIUS NEWS  Kilde:Pantaenius news No 12

SKAL BÅDEN STÅ MED MAST PÅ – OG HVAD SIGER FORSIKRINGEN ?

Man bør overveje fordele og ulemper ved at lade masten stå på båden om vinteren.
Vi belyser de vigtigste spørgsmål:

Der er to fordele ved at lade masten stå på båden
uanset om båden kommer på land eller bliver i
vandet. Du sparer tid til af- og tilrigning og du
undgår ulykker med mastekranen. Især ved større
både spares tid ved af- og tilrigning på grund af
riggens størrelse og vægt.

Men man kan ikke bare lade båden ligge i vandet
eller tage den på land med mast på. Båden og
riggen skal forberedes til vinteren. Ellers får man
unødvendigt slid på riggen og belastning af båden!

Spørger man en rigger, vil denne anbefale, at man
tager toppen af trykket på vant og stag, så riggen
ikke belaster båden med fuld spænding. Riggen skal
dog stadig være spændt så hårdt op, at masten
aldrig kan stå og pumpe.

Undgå ulykker med sejl og bommen der blæser ud.

Hvert år sker der skader ved at rullesejl blæser ud.
Udover skade på sejlene sker der også skader
på nabobåde. Står båden i stativ på land kan
belastningen blive så stor, at båden vælter. Endvidere
bør bommen også afmonteres, så den ikke kan
svinge ud og skade nabobåde.

Man bør overveje fordele og ulemper ved at lade masten stå på båden om vinteren.

Vi belyser de vigtigste spørgsmål på,
kan båden krænge og fjedre i fortøjningerne i
blæsevejr? Det kan den ikke, når den står på land,
hvor den kun belastes af stativets plader i læsiden,
når det blæser. Der findes dog stativer med ekstra
støtter, som især er beregnet til større både, som
står på land med mast på. Overvejer man, at lade
sin båd stå på land med mast på, bør man spørge
leverandøren om stativet er dimensioneret til den
ekstra belastning, som masten giver.

Hvordan dækker kaskoforsikringen?
Der kan ikke gives noget enkelt svar på, hvordan
kaskoforsikringen dækker, hvis båden står på
land med mast på. Som bådejer er man nødt
til at undersøge de betingelser, som ens eget
forsikringsselskab har. Problemet er nemlig at
nogle selskaber har/haft forbud mod det. Og
nogle selskaber stiller bestemte betingelser, som
skal være opfyldt. Et selskab har som betingelse, at
stativet udover at være dimensioneret til bådens
størrelse, også skal være godkendt af havnen til at
lade båden, stå med mast på og det gælder uanset
om det er bådejerens eget stativ, eller om det er
købt igennem havnen.

Sådan er du forsikret ved Pantaenius.
Er du forsikret igennem Pantaenius, er svaret
mere enkelt. Pantaenius har ikke nogle bestemte
betingelser, som skal være opfyldt for, at båden
er forsikret, hvis båden skal stå med mast på.
Stativet skal ikke på forhånd være godkendt eller
anbefalet af havnen eller Pantaenius, for at båden
er forsikret, hvis den står på land med mast på.

Men for at undgå skader anbefaler Pantaenius,
at man hos leverandøren sikrer sig, at stativet er
dimensioneret til båden med mast på, og hvordan
det bør anvendes. Og at man afmonterer sejl og
bom.

Erstatning hvis en nabobåden vælter med mast på.
Kan jeg få erstattet skaderne på min båd, hvis nabobåden
står med mast på og vælter over i min båd, så
den bliver skadet? Hvis du har kaskoforsikret din
båd, er svaret enkelt, da din egen kaskoforsikring
normalt dækker skaderne på din båd. Det er så
op til dit forsikringsselskab, at gøre regres mod
ejeren af den båd, som væltede. Du risikerer højst
at skulle betale din selvrisiko og evt. bonustab.

Har du ikke kaskoforsikring, er det straks sværere.
Vælter nabobåden, fordi ejeren har lavet en fejl,
f.eks. hvis stativet er for lille, er han ansvarlig og
skaden dækkes af hans ansvarsforsikring. Men har
ejeren f. eks. fulgt stativleverandørens anbefalinger
og kan du ikke bevise, at nabobådens ejer har
begået en fejl, som er årsag til at båden vælter,
kan hans ansvarsforsikring afvise at erstatte
skaderne. Det kan derfor være op ad bakke, at få erstattet
skaderne på sin båd, hvis man ikke har kaskoforsikring på sin båd.

Det sker faktisk, at både vælter på land med mast på eller med
høj vinterpresenning, uden at man kan gøre dem ansvarlig
for skader på nabobåd.

Bemærk at de fleste stativer
(LP stativer) er med ekstra støtter,som fordeler trykket på skroget.

 

Pantaenius A/S

www.pantaenius.dk
70 89 74 63
Østerbro 11
7800 SKIVE

Masten og rig skal kontrolleres
Ulempen ved at lade masten stå på er, at man
ikke får kontrolleret sin mast og rig. Nogle riggere
anbefaler, at man tager masten af hvert andet år
for at kontrollere den grundigt, dog afhængigt af
hvor meget man sejler.

Wirene skal tjekkes for lus og knækkede kordeler. En lus i en enkelt kordel
er ikke faretruende, men lus er tegn på at riggen
er ved at være sprød og udtjent. Terminaler og beslag
på masten bør tjekkes for revnedannelser.
Ved rustfri beslag på masten kan der opstå tæring,
der ses som hvidligt pulver eller andre tegn på
tæring i overgangen mellem aluminium og rustfri
stål. Er der tegn på tæring bør beslaget afmonteres
for kontrol, da tæringen kan betyde en knækket
mast. Salingerne skal naturligvis også kontrolleres
for skader.

Blokke og bevægelige dele skal tjekkes for snavs og
slitage. Hvis man afvasker og smører de bevægelige
dele med et egnet specialmiddel spares tid og
kræfter, når sejlet skal sættes.
Masteprofilet bør beskyttes mod salt og snavs
med et specialmiddel til formålet.

Sejl og løbende rig skal af.
Vælger man at lade masten stå på båden, bør
man fjerne sejl og løbende rig. Hvis ikke bliver
sejlene og fald slidt unødvendigt af vejr og vind.
Og lejer i hjul får et skævt slid, når faldene
står og bevæger sig lidt på samme sted i gennem
længere tid. Fald og andet tovværk bliver også slidt
af snavs og sollys.

Fald og anden løbende rig kan trækkes ud af
masten ved at binde eller tape en tynd lidseline
til enden af tovværket, så man har mulighed for
at vaske og rengøre det. Om foråret trækkes
tovværket tilbage med de tynde liner.

Tilbage til toppen

RiggerService.dk
v/Thomas Stotz
 
Tlf. 30 42 15 10 - riggeren@gmail.com - Stationsvej 21, 4360 Kr. Eskilstrup