Rig problemer

Korrosion/tæring

Metaltræthed

Revnedannelser

Rig problemer

Et ofte stillet spørgsmål: Hvad er den forventede "levetid" på riggen, før den skal udskiftes?

Nogle riggere siger 10-15 år til udskiftning. Andre siger 20 år eller 20.000 sømil til udskiftning !

Uden mere konkrete oplysninger, er den holdning vi tager konservative. Hvis problemer såsom revnet terminaler, knækkede wire-kordeler, revnet maste-beslag mm. Anbefaler vi klart at det er på tide at erstatte de vitale dele af wire riggen og særlig være opmærksom på nødvendighenden for udskiftning af hele den stående wire rig.

Denne båd knækkede masten da vantskruerne løsnede sig selv ved vibrationer, låse splitterne manglede i gevindet i vantskruerne!

Denne båd knækkede masten da vantskruerne løsnede sig selv ved vibrationer, låse splitterne manglede i gevindet i vantskruerne!

Rulle-forstags Problemer!

Rulle forstags justering

Ofte ser vi disse problemer hvor vinklen mellem faldlinen og forstaget er forkert. Vinklen skal være 5 - 12 °.Se tegning* 

Hvis vinklen er mindre, kan faldlinen sno sig omkring forstaget ”Halyard wrap", når sejlet bliver rullet ud og ind.

Det vil muligvis beskadige både faldlinen og rulleforstagets profil og ikke mindst forstags wiren! 

Hvis du ikke kan få den rigtige vinkel mellem 5 - 12 ° på faldlinen, kan en faldafviser/bøjle/ "lead" påmonteres i den rigtige afstand for at opnå den ønskede vinkel og for at undgå at faldet snor sig med rundt om forstaget ”halyard wrap”.

Vær også opmærksom på at faldswirvlen skal være så tæt på toppen af rulleforstaget som muligt, det kan være nødvendig at sætte en forlænger-strop i toppen af sejlet, så faldswirvlen kommer op: ca.4-15 cm. fra toppen. 

VIGTIG : "Halyard wrap" kan forårsage alvorlige skader på forstaget og sætte hele riggen i fare. Hvis sejlet bliver rullet ind ved hjælp af et skødespil eller El-skødespil, skal du være opmærksom på at det kan være vanskeligt at styre spændingen i indhaler linen og man mister hurtigt feelingen. 

Herunder er et par eksempler på hvad der kan ske:

Revnet wire-terminaler

Øverst: revnet wire terminal. Knækket wire-kordel ved terminal.
Nederst: Rod-hoved revner

Øverst: revnet wire terminal. Knækket wire-kordel ved terminal.
Nederst: Rod-hoved revner

Begyndende revner/korrosion som dette vil fortsætte med tiden indtil valsningen svigter, og wiren uventet bliver trukket ud. Generelt er "swage craking" mere fremherskende i den nederste del af wiren ( altså ved dæks niveau) end på wire terminalerne for oven, på grund af salte og forurening i vandet der løber ned af wiren.

Rod rig skal man være opmærksom på de pressede ender "Rod head", da de kan revne, da metallet bliver hærdet over tid (deformationshærdning)

Nød reparation af wire rig

Ha altid en stump wire og nogle wireklemmer med ombord til en nødsituation

Ha altid en stump wire og nogle wireklemmer med ombord til en nødsituation

Hvis uheldet skulle ske ude på det store ocean med knækkede wire kordeler. Er denne løsning afprøvet som nød løsning der kan holde til man kan kommer i havn og få udskiftet de defekte dele.

OBS: Vantskruen kan stadigvæk spændes/justeres !

Sta-Lok

Sta-Lok terminaler

Sta-Lok terminaler

Disse terminaler er "mekaniske", som spændes rundt om wiren og griber fat i wire trådene med en konisk kegle inde i midten. Rig med disse terminaler har sjældent problemer. Men ofte ser vi, at de ikke er samlet godt nok og er løse i gevindet! Det er vigtigt at tætne med en vandtæt marine sealing ned i terminalen samt at låse terminalerne med en special hård låsevæske( Loctite Gevindsikring rød/grøn) så de ikke kan løsne sig! Generelt en rigtig god løsning, men er også dyre i anskaffelse!

Reparation af riggen

Her en reparation, hvor gevind-terminalen er udskiftet til en ny. Terminalerne er tilsyneladende afskåret for at afkorte wiren et par centimeter og en ny er derefter på-valset den gamle wire. Dette fænomen ser vi overraskende mange antal af på både mellem 20-30år.

Nogle Riggerer mener det er en acceptabel reparation. For os er det i bedste fald en midlertidig reperation, indtil hele wireren kan erstattes til en ny. Problemet er at den gamle wire er træt "Stress korrosion" og det kan kun betale sig at skifte hele wireren ud, rent sikkerhedsmæssigt.
Bemærk også den hvide vant-beskytter i plastik for neden ved gevind terminalen!
Disse lukker vandet inde og det knaver med snavs, fedt og chlorider ned i gevind-terminalen, en opskrift for korrosion. (Sæt dem et par cm. længere oppe)

Vantskruer

Vedligehold dine vantskruer; rens dem for snavs og fedt og smør med en syrefri olie, så holder de i mange sæsoner!

Nogen anvender en skruetrækker eller bare en lidt for store fastnøgler, kan give snoet vantskrue-kroppe og mindsker styrken betydeligt. Anvend altid værktøj der passer! Brug en fastnøgle til at holde kontra på gevindet for oven og en fastnøgle på ca. 25-30cm i længden på selve hylstret og spænd trinvis op i hver side af båden.

Er de begyndt at gå stramt?  er gevindet højstsansynligt "revet" og begynder at sidder mere og mere fast! Vi ser ofte at gevindet er "revet" og sidder helt fast og er urokkeligt. Det kan være farligt, da vantskruen kan svigte og gevindet bliver revet ud af vantskrue, så udskift vantskruen i tide! ... Undgå "revet" gevind - Vi anbefaler åben bronze-vantskruer med rustfri gafler/gevind, en meget stærkere og bedre løsning!

Rigbolte

Rig bolten er tangenten i hullet.

Her på billedet ses en deformation i røstjernet, hvor rigbolten har siddet igennem. Dette ville sandsynligvis være umuligt at se, uden demontering af denne forbindelse. Hvis rig bolten ikke matcher i størrelsen efter forskrifterne til hullet på røstjernet, kan der ske en deformation i hullet og krakning af selve rigbolten. Størrelsen af rigbolten skal passe ret præcist men der skal stadigvæk være lidt tolerance på min.10°i alle retninger, eller der vil ske en koncentration af stress på det punkt, hvor rigbolten er tangenten i hullet.

OBS: Minimum ledforbindelse mellem rigbolt og røstjern skal være 10° i alle retninger.

Mastebeslag og terminaler

Selv når vi ikke kravler rundt oppe i masterne, men bare kigger op, nede fra dæks plan af, kan man se 'som her på fotoet til 'højer´en mast, hvor terminaler og wire har en brat bøjning og en hel forkert vinkel ved første salingshorn!

På billede til 'venstre' en lignende situation, hvor fejl justering, samt brug af en "miss-matchede" terminaler, har lavet en for stor belastning i maste beslaget, som er krakket i monteringen på masten.

Denne båd har haft den forkerte T-terminal installeret på vanterne, hvilket har forstærket fejl justering af problemet.
Selv om det er en Seldén Mast og mastebeslaget er fra Seldén, er det en Gibb T-terminal der er monteret på undervantet og bør ikke anvendes sammen med Seldén! Seldéns maste beslag kræver en Selden T-terminaler (alias Hasselfors)
Maste-beslag fra Seldén og T-terminal fra Gibb giver ikke mulighed for nok artikulation eller korrekt overførsel af belastning til dette design."
Dette er endnu et eksempel på de situationer, der fører hen til at masten skal afrigges og maste fittings afmonteres for eftersyn, mindst hvert femte år.

Revner ved T-bagplade

Rev​nedannelse​ i maste profilet ved T-bagplade

Rev​nedannelse​ i maste profilet ved T-bagplade

Rev​nedannelse​ i maste profilet samt en knækket mastebeslag på en Isomat-mast, Bandholm 27.

En løsning på problemet er som vist her på billedet med en "Coquille" beslag.
Beslaget har en større diameter, så revnerne kan fræses​ væk.

En god og rentabel løsning!

Revner og Korrosion

Korrosion

Korrosion

Røstjern, såsom dem, der er vist her, er også en fælles kilde til rig-problemer. Røstjernet er fjernet fra en turbåd med teak-dæk.

Man kan se den nederste plade har udviklet et alvorlig "crack". Men dette var skjult i dækket!
(under den øverste overflade af teaken og over den nedre overflade af dækket).
Tætningen på det øverste røstjern, viser placeringen af dækkets overfladen. Det eneste spor til det begyndende sammenbrud af korrosion fra det vand der løber ned!

Først efter den faktiske revne begynder at udvikle sig, vil det langsomt være synligt at se deformation over dæk og så er det oftest for sent!

Nogle sejlbåde har fittings boltet gennem dækket snarere end røstjern der går op gennem dækket ("som flyder med en sealing i en udskæring i dækket"). Når tætningen af disse fittings begynder at lække, også bare lidt, vil der være sandsynlighed for de samme slags korrosions revner.
Rustfrit stål er særligt modtagelige for korrosion, når der er iltmangel og forhøjelse af chlorid i en tæt atmosfære. (saltvand)
Saltvandet ligger og "søbber" i det blød træ-dæk og opvarmes af solen, det er den helt rigtige opskrift for korrosion!

Hvor længe kan riggen holde?

​Hvad er den forventede "levetid" på en wire rig, før den skal udskiftes? Nogle riggere siger 10-15 år til udskiftning. Andre siger 20 år eller det der svarer til 20.000 sømil til udskiftning!

Alle de problemer som er vist ovenfor, var riggen mere end 15 år gamle.

Der er for mange variabler til et simpelt svar!
Hvor har båden sejlet? Rustfrit og aluminium forringes hurtigere i varme salte farvande eks. Middelhavet (varme og forurening i atmosfæren) Hvordan er båden blevet sejlet? Kapsejlads, hygge tursejlads eller langtur, jorden rundt? Har riggen været korrekt spændt op? Har båden stået på land med mast på, er også et afgørende parameter.

Vedligeholdelsen igennem årene gør en stor forskel og forlænger levetiden.

Uden mere konkrete oplysninger, er den holdning vi tager konservative. Hvis problemerne såsom revnet terminaler, defekte wire tråde, kordeler mm. er vores holdning helt klar, at det er på tide at erstatte hele den stående wire rig.

Hvis en wire rig er mere end 15-20 år gammel, bør der nøje overvejes for problemer af denne art, og overvejelse gjort for sandsynligheden for, at udskiftningen vil være nødvendige i den nærmeste fremtid.

RiggerService.dk

v/Thomas Stotz

Tlf. +(45) 30 42 15 10 - riggeren@gmail.com - Stationsvej 21, 4360 Kr. Eskilstrup

Denmark

Del siden